Infopäev 09.03.22

Uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“ infopäev

 

Aeg: 9. märts 2022

Koht: Zoom. Infopäeva esitlused videos.   

 

Ajakava:

10:00 – 10:05 Sissejuhatus infopäevale Rando Värnik (EMÜ). Esitlus. 

10:05 – 10:10 ETAG RITA programmi tutvustus Liina Eek (ETAG)

10:10 – 10:30 EMÜ uuringu tutvustus Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ) Esitlus. 

10:30 – 11:00  Eesti Varude Keskus (MKM)

11:00 – 11:20 Toidu varustuskindlus ja isevarustatus Jüri Lillemets (EMÜ). Esitlus. 

11:20 – 11:40 Toidu tarneahelad Eestis Taavi Kiisk (EMÜ). Esitlus. 

11:40 – 12:00 Covid-19 pandeemiast tingitud tarneahelate häirete mõju ettevõtlusele Marje Josing (KI). Esitlus. 

12:00 – 12:30 Paus

12:30 – 12:50 Riskid ja riskijuhtimine Katriin Visnapuu (EMÜ). Esitlus. 

12:50 – 13:20 Riskide hindamised uuringus. Ettevõtete toimepidevus ja strateegiad toimepidevuse suurendamiseks Anne Põder (EMÜ). Esitlus. 

13:20 – 14:00 Ettevõtetele välja töötatud juhiste tutvustus Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ). Esitlus. 

14:00 – 14:30 Arutelu

 

Uuring valmib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Riigikantselei eesmärkide elluviimiseks.

Uuringut rahastatakse Eesti Teadusagentuuri Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevusest 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ (leping nr 7.2-2/20/24).

 

Kontakt:

Maamajanduse ökonoomika õppetool

Teadur Anne Põder anne.poder@emu.ee

Tel. 7313019