Infopäev 19.05.2022

Uuringu „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“

Uuringut tutvustav infopäev 19.05.22

Asukoht: Maaeluministeerium suur saal, Lai tn 39/41, Tallinn

Neljapäeval 19. mail  kell 10- 14:30 toimus projekti „Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis“  tutvustav infopäev.   

 

Ajakava:

10:00 – 10:10 Sissejuhatus infopäevale: Rando Värnik (EMÜ), pdf, video

10:10 – 10:40 Uuringu tutvustus: metoodika ja läbi viidud tegevused: Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ), pdf, video

10:40 – 11:20 Varustuskindlusega seotud mõõdikud ja varud: Anne Põder, Jüri Lillemets, Ants-Hannes Viira (EMÜ), pdf, video

11:20 – 12:00 Tarneahelatega seotud oluliste ettevõtete määratlus: Taavi Kiisk (EMÜ), pdf, video

12:00 – 12:30 Kohvipaus

12:30 – 12:50 Riskide hindamine ja riskijuhtimine: Katriin Visnapuu (EMÜ), pdf, video

12:50 – 14: 00 Ettevõtete toimepidevus ja selle hindamine; Ettevõtete toimepidevuse hindamise juhised: Rando Värnik, Anne Põder (EMÜ) pdf, video

14:00 – 14:30 Arutelu

Uuring valmis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja Riigikantselei eesmärkide elluviimiseks.

Uuringut rahastati Eesti Teadusagentuuri Euroopa Regionaalarengu Fondi programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine“ (RITA) tegevusest 1 „Strateegilise TA tegevuse toetamine“ (leping nr 7.2-2/20/24).

Kontakt:

Maamajanduse ökonoomika õppetool, Eesti Maaülikool

Teadur Anne Põder anne.poder@emu.ee

Tel. 7313019