Juhtkomisjon

Liikmed

Projekti täitmist koordineerib 11-liikmeline juhtkomisjon, kuhu kuuluvad: 

  • Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut, 2 esindajat
  • Eesti Maaülikool metsandus- ja maaehitusinstituut
  • Eesti Konjunktuuriinstituut
  • Eesti Taimekasvatuse Instituut
  • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
  • Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
  • Rahandusministeerium
  • Maaeluministeerium
  • Siseministeerium
  • Sotsiaalministeerium