Projekti tulemused

Aruanded ja juhised

Uuringu lõpparuanne (pdf, ver31.05.22

Uuringu lõpparuande lisa 5. Toimepidevuse hindamise juhised ettevõtetele, pdf, ver31.05.22;  Word,  ver31.05.22

Riskide hindamiseks näidis Excelis, vorm ver31.05.22 

 

Uuringu käigus töötati välja toimepidevuse hindamise juhised ettevõtetele. Juhised ja nende lisad on mõeldud ettevõtetele ja huvilistele vabalt kasutamiseks. Kasutamisel palun viidata allikale.

Soovitav viide:

Värnik, R., Põder, A., Visnapuu, K., Aro, K. (2022). Toimepidavuse hindamise juhised ettevõtetele. Tartu: Eesti Maaülikool.  www.varust.emu.ee

Juhised uuenevad aja jooksul. Tagasiside ja ettepanekud toimepidevuse juhiste täiendamiseks on oodatud aadressile: anne.poder@emu.ee

 

Uuring koosnes kolmest vahearuandest ja lõpparuandest. 

Vahearuannetes olev avalik info esitatakse erinevate teemalehtedena. Uuringu teemal tehtud esitlused ja artiklid on välja toodud alajaotuses Uudised ja Infopäevad.

Teemaleht 1: Hädaolukorraga seotud seadusandlus ja olulisemad määratlused. 

Teemaleht 2: Tarneahel ja riskid

Teemaleht 3: COVID-19 esmased mõjud 2020. aastal

Teemaleht 4: Varude ja varustuskindluse käsitlus riigikaitse ja julgeoleku kokkulepetes 

Teemaleht 5: Toiduga isevarustatus Eestis