Projekti ülevaade

RITA1/02-143 projekt "Varustuskindluse tagamine toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelas Eestis (VARUST)"

2020- 2021 läbi viidava uuringu käigus analüüsitakse toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneaheleid ja  varustuskindlust Eestis ning varustustõrgete vähendamise võimalusi.

Viimastel aastakümnetel toimunud tarneahelate globaliseerumine ja killustumine mitmete riikide vahel on kaasa toonud uusi majanduslikke, poliitilisi, julgeoleku riske. Käimasolev koroonaviiruse COVID-19 üleilmne pandeemia on esile toonud vajaduse senisest enam tähelepanu pöörata toidu, esmatarbekaupade ja elutähtsate teenuste tarneahelate toimimisele uutes ja ebaharilikes olukordades, näiteks seoses teatud kaupade osas ootamatu nõudluse kasvuga.

Projekti eesmärgiks on ettevõtetele luua nende toimepidevuse hindamise ja riskide maandamise juhised, mis aitaks neil paremini ette valmistuda tarneahela katkemisega seotud kriisideks. 

Uuringus viiakse läbi kolm põhilist tegevust ja järgmised alategevused:

 1. Varustuskindluse katkemise stsenaariumite loomine
  • ​​Ülevaade kehtivast hädaolukorra, elutähtsate teenuste ja varude seotud seadusandlusest ja uuringutest
  • Ülevaade teadusuuringutest
  • Välisriikide näited varustuskindlusega ja varudega seotud poliitikatest 
  • Varustuskindluse katkemise stsenaariumite loomine 
 2. Eesti toidu, esmatarbekaupade, isikukaitsevahendite ja vee tarneahelate, varustuskindluse analüüs ning riskianalüüs sektorites ja soovitused meetmeteks häda- ja eriolukordadeks
  • ​​Ülevaade tarneahelatest ja nende osapooltest
  • Eesti isevarustatuse analüüs
  • Varustuskindlus erinevate stsenaariumite korral
  • Sektoritega seotud riskide analüüs
 3. Mudeli loomine ettevõtetele, mis aitab hinnata nende toimepidevust 
  • ​​Ettevõtte toimepidevuse ja tarneahelaga seotud riskide hindamise juhendi loomine
  • Soovitused ettevõtete toimepidevuse suurendamiseks 

Uuringut rahastatakse RITA programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.